Przetarg Kruszyn Krajeński czerwiec 2011 r.


O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych
położonych w Kruszynie Kraj. :
 

działki nr 826/4 o pow. 2,7233 ha,   cena wywoławcza działki :   762.524,00 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote),
 

działki nr 826/5 o pow. 2,6500 ha, cena wywoławcza działki :   742.000,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych).
 
 
Do wylicytowanej ceny działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 2011 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 1 czerwca 2011 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Kruszyn Krajeński.jpg (559kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (5 kwietnia 2011)
Opublikował: Filip Rybacki (5 kwietnia 2011, 11:28:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2018