Przetarg Łochowo Kruszyn Krajeński lipec 2011 r.

O G ŁO S Z E N I e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
I. Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, położonych w Łochowie, zapisanych w KW 64601 :
 
1. działki nr 224/21 o pow. 0,1859 ha,
    cena wywoławcza :  120.835,00 zł  (sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści  pięć
    złotych),
 
II. Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości  gruntowych,  położonych w Kruszynie Kraj., zapisanych w KW 94198 :
 
1. działki nr 531/15 o pow.  0,0735 ha,
    cena wywoławcza :  47.775,00 zł  (czterdzieści siedem tysięcy siedemset 
    siedemdziesiąt pięć złotych),
2. działki nr 531/16 o pow.  0,0733 ha,
    cena wywoławcza :  47.645,00 zł  (czterdzieści siedemset tysięcy sześćset
    czterdzieści pięć złotych),
3. działki nr 531/19 o pow.  0,1074 ha,
    cena wywoławcza :  69.810,00 zł  (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 
    dziesięć złotych),
4. działki nr 531/22 o pow.  0,1111 ha, 
     cena wywoławcza :  72.215,00 zł  (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście
     złotych),
5. działki nr 531/23 o pow.  0,1008 ha,
     cena wywoławcza :  65.520,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia
     złotych),
6. działki nr 531/24 o pow.  0,1112 ha,
     cena wywoławcza :  72.280,00 zł  (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
     złotych),
7. działki nr 531/26 o pow.  0,1008 ha,
     cena wywoławcza :  65.520,00 zł  (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia
     złotych),
8. działki nr 531/27 o pow.  0,1112 ha,
     cena wywoławcza :  72.280,00 zł  (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
     złotych).
      
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 
Przetarg odbędzie się dnia 7 lipca 2011 roku poz. I. o godz.10.00, poz. II. o godz.10.30 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  1 lipca 2011r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Łochowo.jpg (967kB) jpg    Kruszyn Krajeński.jpg (914kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 czerwca 2011)
Opublikował: Filip Rybacki (3 czerwca 2011, 11:44:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1893