Przetarg ograniczony Łochowice sierpień 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg ograniczony, do właścicieli nieruchomości przyległych o nr 110/10 i 110/5  w Łochowicach, na sprzedaż nieruchomości gruntowej :
   
    działki nr 110/11 o pow. 0,0269 ha, położonej w Łochowicach, zapisanej w KW     
    BY1B/00045387/0
    cena wywoławcza :  22.755,00 zł  (dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt     
    pięć złotych) w tym 23 % VAT,
 
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu  ustala się do dnia 18 sierpnia 2011 r..
 
Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2011 roku  o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  17 sierpnia 2011 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
  Łochowice.png (701kB) plik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (18 lipca 2011)
Opublikował: Filip Rybacki (18 lipca 2011, 11:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1535