Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych Białe Błota

                                       O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
 
ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach 155/51, 155/55 i 441/5, na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Białych Błotach,  zapisanej w KW BY1B/00130699/3 :
 
 
             nr 444/13 o  pow. 0,0137 ha,  cena wywoławcza : 15.000,00 zł (piętnaście  tysięcy
             złotych) + VAT
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 15 lipca 2013 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  10 lipca 2013 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla właścicieli nieruchomości położonych w Białych Błotach o nr 155/51, 155/55  i  441/5 ustala się do dnia 11 lipca 2013 r. włącznie.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
  BB.tif (1402kB) plik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (11 czerwca 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (11 czerwca 2013, 11:04:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1757