Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon i Łochowice


                                                O G Ł O S Z EN I E
                               W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych  :
-    w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :  
 
1.   działki nr  251 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt            
      cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), 
działki nr  252 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych),
 
-     w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
 
     1.   nr   29/36  o  pow.  0,2154 ha,    cena wywoławcza : 134.800,00 zł  (sto
           trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych),
     2.   nr   29/37  o  pow.  0,1281 ha,    cena wywoławcza :  90.400,00 zł (dziewięćdziesiąt
           tysięcy czterysta złotych),
     3.   nr   29/38  o  pow.  0,1101 ha,    cena wywoławcza :  77.700,00 zł (siedemdziesiąt
           siedem tysięcy siedemset złotych).
 
 -    w Kruszynie Kraj.,  zapisanej w KW BY1B/00073512/1 :
 
1.      nr 34/10 o pow. 0,0818 ha,  cena wywoławcza : 51.100,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych),
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenach nieobjętych aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
 
Przetarg odbędzie się dnia 2 września 2014 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  27 sierpnia 2014  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Kruszyn Krajeński - mapa
Kruszyn Krajeński - mapa

Lisi Ogon mapa
Lisi Ogon mapa

Łochowice mapa
Łochowice mapa

 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (28 lipca 2014)
Opublikował: Andrzej Pasek (28 lipca 2014, 11:42:21)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (28 lipca 2014, 11:56:08)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1359