Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Kruszyn Krajeński i Lisi Ogon

                                       O G Ł O S Z E N I E
                               W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 
 -  w  Kruszynie Kraj.,  zapisanej w KW BY1B/00064517/0: nr 122/27  o  pow.  0,4632 ha,  cena wywoławcza :  165.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 
 -  w  Lisim Ogonie,  zapisanej w KW BY1B/00064601/6: nr 128/4  o  pow. 0,9471 ha,  cena wywoławcza : 405.000,00 zł (czterysta pięć  tysięcy złotych), 
 
    Działki  w  Kruszynie Kraj. i Lisim Ogonie  położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
    miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2014 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  14 października 2014  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Kruszyn Krajeński.pdf (123kB) pdf
Lisi Ogon.pdf (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (17 września 2014)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (17 września 2014, 10:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1200