Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Białe Błota i Lisi Ogon czerwiec 2015

O G Ł O S Z E N I E 
                               W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 
  -  w Białych Błotach,  zapisanej w KW BY1B/00072047/3 :
 
     1.   nr 289/19 i 289/24 o pow. łącznej 0,0519 ha, cena wywoławcza : 75.255,00 zł
           (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych),
 
  -  w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 :
 
     1.   nr   29/36  o  pow.  0,2154 ha,    cena wywoławcza : 134.800,00 zł  (sto
           trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych),
     2.   nr   29/37  o  pow.  0,1281 ha,    cena wywoławcza :   90.400,00 zł (dziewięćdziesiąt
           tysięcy czterysta złotych),
     3.   nr   29/38  o  pow.  0,1101 ha,    cena wywoławcza :   77.700,00 zł (siedemdziesiąt
           siedem tysięcy siedemset złotych).
 
     Działki  w Białych Błotach i Lisim Ogonie położone są w terenie nieobjętym    
     aktualnym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
     Działki stanowią grunt bez obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany,
     nieuzbrojony, miejscami zadrzewiony. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2015 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  10 czerwca 2015  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Białe Błota.pdf (101kB) pdf
Lisi Ogon.jpg (319kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (7 maja 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (7 maja 2015, 12:27:18)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (12 maja 2015, 13:39:33)
Zmieniono: 1/15

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 996