Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Łochowice i Murowaniec grudzień 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E 
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 - w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
     1.   nr   29/8    o  pow.  0,0983 ha,    cena wywoławcza :  63.895,00 zł  (sześćdziesiąt trzy         
           tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
     2.   nr   29/25  o  pow.  0,1039 ha,    cena wywoławcza :  67.535,00 zł (sześćdziesiąt
           siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych),
     3.   nr   29/27  o  pow.  0,1045 ha,    cena wywoławcza :  67.925,00 zł (sześćdziesiąt
           siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych),
     4.   nr   29/28  o  pow.  0,1050 ha,    cena wywoławcza :  68.250,00 zł (sześćdziesiąt
           osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
     5.   nr   29/30  o  pow.  0,1085 ha,    cena wywoławcza :  70.525,00 zł  (siedemdziesiąt
           tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),
     6.   nr   29/31  o  pow.  0,0937 ha,    cena wywoławcza :  60.905,00 zł  (sześćdziesiąt 
           tysięcy dziewięćset pięć złotych).
           Działki  w Lisim Ogonie położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
           miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki stanowią grunt bez
           obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony, miejscami       
           zadrzewiony.   
   - w Murowańcu,  zapisanej w KW BY1B/00172235/9 : 
     1.   nr 145/7 o pow. 0,0668 ha, cena wywoławcza :   44.200,00 zł (czterdzieści  cztery
           tysiące dwieście złotych) + VAT, 
           Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
           miejscowości Murowaniec działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem
           A 101 MN/U- teren mieszkalnictwa i usług. Grunt nieużytkowany, nieuzbrojony,
           bez obciążeń i zobowiązań.
    - w Białych Błotach, zapisanej w KW BY1B/00072047/3 :
     1.  nr  289/19 i 289/24 o pow. łącznej 0,0519 ha,  cena wywoławcza : 75.255,00 zł
          (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych),
          Nieruchomość w Białych Błotach położona jest w terenie nieobjętym aktualnym    
          miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
          Stanowi grunt bez obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany,
          nieuzbrojony, miejscami zadrzewiony.  
Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2015 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  21 grudnia 2015  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej. Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Lisi Ogon.pdf (103kB) pdf
Murowaniec.pdf (89kB) pdf
Białe Błota.pdf (94kB) pdf

Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (19 listopada 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (19 listopada 2015, 08:16:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij