Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Łochowice oraz Drzewce kwiecień 2016 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
  - w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
  
1.  nr  103/13 o pow. 0,0623 ha, cena wywoławcza : 41.741,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych),
2.  nr  103/14 o pow. 0,0623 ha, cena wywoławcza : 41.741,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych),
3.   nr  103/15 o pow. 0,0625 ha, cena wywoławcza : 41.875,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych),
4.   nr  103/16 o pow. 0,0675 ha, cena wywoławcza : 45.225,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych).
 
  - w  Drzewcach (obręb Białe Błota), zapisanych w KW BY1B/00064243/8 : 
 
 1.   nr   601/4  o  pow.  0,1202 ha,    cena wywoławcza :  75.726,00 zł  (siedemdziesiąt
       pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych),
 2.   nr   601/5  o  pow.  0,1202 ha,    cena wywoławcza :  75.726,00 zł  (siedemdziesiąt     
       pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).
 
      Działki  w Łochowicach  i Drzewcach położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
      miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki stanowią grunt bez
      obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony, miejscami       
      zadrzewiony. Dojazd drogami gruntowymi. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2016 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  6 kwietnia 2016  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej. Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Łochowice.pdf (120kB) pdf
Drzewce.pdf (135kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 marca 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (3 marca 2016, 14:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662