Obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2018-2019.


Białe Błota, dnia 2017-12-06
 
GPR.2713.1.2017
 
     
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
         Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86 – 005 Białe Błota zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Białe Błota, według podanych niżej istotnych warunków zamówienia.
 
Istotne warunki zamówienia
 
I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Białe Błota:
1.1 Opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN i KCD:
a. zabudowa luźna za 1 ha
a1. nowy pomiar
a2. aktualizacja
b. zabudowa gęsta 1 ha
b1. nowy pomiar
b2. aktualizacja
c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha
d. działki do celów projektowych działka powyżej 0,5 ha
1.2. Wytyczenie trasy przebiegu:
a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji (do 1 km trasy)
b. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji (powyżej 1 km za każde następne
c. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt.
1.3. Inwentaryzacja geodezyjna:
a. gazociąg, wodociąg, kanalizacja, linia kablowa (do 1 km trasy)
b. gazociąg, wodociąg, kanalizacja, linia kablowa (powyżej 1 km za każde następne 100 m)
c. przyłącza: gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, kablowe (1 sztuka w sieci)
1.4. Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
a. za dwie pierwsze działki (2 działki)
b. następne działki na obiekcie (1 działka)
1.5. Wznowienie i ustalenie granic:
a.za pierwszy punkt na obiekcie (1 pkt)
b.za następne punkty na obiekcie (1 pkt)
1.6. Sporządzenie dokumentów do celów prawnych (bez wypisu i wyrysu z rejestru gruntów):
a. od pierwszej działki na KW (1 dz.)
b. od następnej działki na KW (1 dz.)
1.7. Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego:
a. do 6 punktów załamania (1 szt.)
b.za każdy następny pkt załamania (1 szt.)
1.8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych:
a. do 6 pkt załamania (1 szt.)
b.za każdy następny pkt załamania
1.9. Dokonanie aktualizacji ewidencji gruntów lub budynków (1 szt.)
 
Opracowania muszą być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz.133).
Szczegółowy zakres prac każdorazowo będzie określany w indywidualnych zleceniach.
Cena podana w ofercie musi obejmować całkowity zakres prac objęty przedmiotem zamówienia oraz wszelkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji zamówienia, a także uwzględniać wszelkie inne należności płatne przez Wykonawcę.
Rozliczanie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi po wykonaniu każdego zlecenia, z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
II. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na lub w oparciu o formularz, stanowiący załącznik do istotnych warunków zamówienia.
III. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub posiadające stosowne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty.
IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena – 100%.
V. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 24) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Białe Błota”
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
Filip Rybacki – (52) 323 – 90 – 95
VI. Termin składania ofert do dnia 15.12.2017 roku do godziny 10:00.
VII. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie realizował umowę sukcesywnie, w miarę uzyskiwanych od Zamawiającego zleceń. Termin wykonania poszczególnych zleceń będzie uzgadniany każdorazowo z Wykonawcą. Termin przekazywania przez Zamawiającego zleceń – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
 
 
  Zapytanie ofertowe geodeta.rtf (153kB) plik
 
  Rozstrzygnięcie ofert.pdf (768kB) pdf

 
 
 
 

Wytworzył: Filip Rybacki (6 grudnia 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (6 grudnia 2017, 12:24:59)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (22 grudnia 2017, 13:37:48)
Zmieniono: 1/17

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 626

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij