ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE Kruszyn Krajeński, 21 maja 2019 r., GODZ. 18:00

Zapraszam na zebranie mieszkańców sołectwa Kruszyn Krajeński, Radnych Rady Gminy Białe Błota oraz przedstawicieli Władz Gminy Białe Błota, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia i Integracji, ul. Świerkowa 5 w Kruszynie Krajeńskim.
 
Porządek Zebrania Wiejskiego 2019 

1.      Otwarcie zebrania.
2.      Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3.      Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
4.      Złożenie przez poprzedniego Sołtysa sprawozdania (w formie pisemnej) z jego działalności i                   podjętych działań przez Radę sołecką oraz realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego za rok 2018.
5.      Przedstawienie uczestnikom zebrania wiejskiego sprawy dot. wyposażenia placu zabaw.
6.      Informacja na temat funduszu sołeckiego na rok 2019, propozycja zmian.
7.      Informacja Wójta o reaktywacji gminnej spółki wodnej i wybór dwóch delegatów.
8.      Informacje dla mieszkańców sołectwa: 

- plan pracy Rady Sołeckiej i Sołtysa /1wtorek miesiąca godz. 18.00-20.00/
- system powiadamiania SMS
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- komunikacja międzygminna – propozycje zmian,
- wypalanie trwa, ogniska, śmieci,
- imprezy integracyjne, /Dzień Dziecka, święto Kruszyna Krajeńskiego „Pożegnanie lata 31.08.2019r./
- cmentarz ewangelicki,
- bezpieczeństwo, drogi i oświetlenie /Białobłocka/ Łochowska/Słoneczna/
- propozycja utworzenia stowarzyszenia koło gospodyń wiejskich. 

9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.
 
                                                                                                          Sołtys

                                                                                                  Anetta Steltmann
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (14 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (14 maja 2019, 07:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410