Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kruszyn Krajeński 01 lipca 2020 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE KRUSZYN KRAJEŃSKI 
Rada Sołecka, Sołtys Kruszyna Krajeńskiego zaprasza na zebranie: mieszkańców sołectwa Kruszyn Krajeński, Radnych Gminy Białe Błota, członkinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz przedstawicieli Władz Gminy Białe Błota w szczególności Wójta Pana Dariusza Fundatora, kierownika COEiS Pana Patrycjusza Migawę, głównego specjalistę Pana Henryka Sykuta, które odbędzie się w dniu 01 lipca br. o godz. 18.00 na „boisku” w Kruszynie Krajeńskim, ul. Świerkowa. 
  
W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na COVID-19 proponujemy organizację zebrania wiejskiego na wolnym powietrzu z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa tj. gromadzenia się 150 osób na wolnym powietrzu. 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

1. Powitanie uczestników zebrania. 
2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta. 
3. Stwierdzenie ważności zebrania. 
4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców. 
5. Omówienie zmian w funduszu sołeckim na rok 2020. 
6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem. 
7. Dyskusja 
8. Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego. 
9. Informacja w sprawie boiska w Kruszynie Krajeńskim. 
10. Informacje dot. bieżących inwestycji w Kruszynie Krajeńskim, przygotowanie propozycji inwestycji do prowizorium budżetowego na rok 2021. 
11. Sprawy bieżące. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zamkniecie obrad

Sołtys 
Anetta Steltmann

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (10 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (10 czerwca 2020, 08:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261