2019

2019

Projekt budżetu na 2019

Zarządzenie nr SG.0050.86.2018Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 2018w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w [...]

metryczka