Raport o stanie Gminy za rok 2018


Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport o stanie Gminy (8131kB) pdf
 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Białe Błota
  • Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy Białe Błota.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Białe Błota odbędzie się 25 czerwca 2019 roku.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu (12kB) word

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 15,30 w:
  • Biuro Rady Gminy w Białych Błotach, ul. Guliwera 4a
  • Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 1 na parterze w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy Ewa Galicka (31 maja 2019)
Opublikował: Andrzej Pasek (31 maja 2019, 12:29:52)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (31 maja 2019, 13:17:29)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498