Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 987) starsze aktualności »Zmiany w godzinach odjazdów linii nr 90

20.11.2020

od 1 grudnia 2020 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w godzinach odjazdów linii nr 90 w dni powszednie. Korekta dotyczy odjazdu z Garbar obowiązująca godzina 6.25 po zmianie 5.50 oraz odjazdu z Łochowic obowiązująca godzina 7.15 po zmianieInformacja o reżimie sanitarnym podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Murowaniec

19.11.2020

Informacja o reżimie sanitarnym podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla MurowaniecObwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2020 r.

17.11.2020

w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Borowikowej w miejscowości ZielonkaInformacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

04.11.2020

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniówOgłoszenie Wójta Gminy Białe Błota o ograniczeniu pracy w Urzędzie Gminy Białe Błota

02.11.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Białe Błota o ograniczeniu pracy w Urzędzie Gminy Białe BłotaGOPS w Białych Błotach od dnia 2.11 do 6.11.2020 r. będzie nieczynny

30.10.2020

z powodu potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem COVID-19Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Zakładzie Aktywności Zawodowej 'Ośrodek Sportu i Rehabilitacji'

20.10.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Zakładzie Aktywności Zawodowej 'Ośrodek Sportu i Rehabilitacji'Ogłoszenie w sprawie COVID-19

09.10.2020

w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności w sposobie obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Białe BłotAgencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

08.10.2020

publiczny pisemny Nr 9/OB-DG/2020 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanychrozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”

30.09.2020

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”Informacja o przerwaniu XXXI Sesji Rady Gminy

30.09.2020

Informacja o przerwaniu XXXI Sesji Rady GminyObwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 18 września 2020 r.

18.09.2020

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Borowikowej w miejscowości ZielonkaPostanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

17.09.2020

w sprawie odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji w zakresie dotyczącym drugiego węzła na odcinku trzecim ww. przedsięwzięciu (węzeł Podgórz)Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

01.09.2020

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedażyInformacja o wyniku postępowania konkursowego

20.08.2020

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „ Program Polityki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I — VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota w latach 2020Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

31.07.2020

pochodzącej z wodociągów publicznych w miejscowości Ciele i ŁochowoOpinia RIO o uchwale nr RGK.0007.32.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 20T9

08.07.2020

Opinia RIO o uchwale nr RGK.0007.32.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 20T9Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

25.06.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludziInformacja w sprawie planowanej Sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2020 r.

19.06.2020

Informacja w sprawie planowanej Sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2020 r.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 987) starsze aktualności »