Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2017

uzasadnienie wyboru: Komisja podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko kierownika Referatu Dróg ze względu na zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty można odebrać w dziale kadr Urzędu Gminy Białe Błota.
Wytworzył: Lucyna Dziamska (22 grudnia 2017)
Wprowadził: Andrzej Pasek (22 grudnia 2017, 10:08:47)stanowisko:

stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Dróg

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 17 listopada 2017  24:00OPIS STANOWISKA:
 
♦ Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta Gminy.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 
♦  Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4) wykształcenie wyższe  o kierunku budownictwo lądowe
5) niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) cieszący się nieposzlakowaną opinią.
7) prawo jazdy kat. B
 
♦  Dodatkowo pożądane:
1) Staż pracy w administracji minimum 3 lata
2) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
3) Umiejętność czytania dokumentacji oraz kosztorysowania
4) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie w zakresie MS Word, Excel
5) Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania  administracyjnego

OBOWIĄZKI :
 
Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1.Kierowanie pracą Referatu Dróg w zakresie:
- bieżącego utrzymania dróg utwardzonych
-bieżącego utrzymania dróg gruntowych
-utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej
-projektowania, ustawienia i kontroli stanu technicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego
- nadzorowanie wykonawstwa i odbiorów robót jw.
-zlecanie i nadzór okresowych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych
- nadzór nad prowadzeniem ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz sprawozdawczości okresowej w tym zakresie
- przygotowanie korespondencji w sprawach technicznych i na wnioski mieszkańców do stanu dróg i ich utrzymania
 
Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Oferty zawierające:
  • list motywacyjny
  • życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i staż pracy,
  • oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach    kwalifikacyjnych w pkt 1, 2, 3, 5, 6 
  • kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
należy składać w terminie do dnia   17 listopada 2017 r. w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - KIEROWNIK REFERATU DRÓG”   pocztą lub osobiście w sekretariacie urzędu

Wytworzył: Lucyna Dziamska (3 listopada 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (3 listopada 2017, 13:42:52)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (22 grudnia 2017, 10:08:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 924

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij