Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru kandydatury pana Witolda Kostenckiego z Bydgoszczy.

Kandydat posiada staż pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w zakresie budowy i utrzymania dróg,co rokuje sprawne wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.


Wytworzył: Lucyna Ddziamska (29 stycznia 2018)
Wprowadził: Marek Jakubowski (30 stycznia 2018, 08:43:55)stanowisko:

stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 23 stycznia 2018  24:00Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Kierownika Referatu dróg i Utrzymania PSZOK

 

Komisja dokonała wyboru kandydatury pana Witolda Kostenckiego z Bydgoszczy.

Kandydat posiada staż pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w zakresie budowy i utrzymania dróg,co rokuje sprawne wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

OPIS STANOWISKA
:
 
♦ Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta Gminy.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 
♦  Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4) wykształcenie wyższe  o kierunku budownictwo lądowe
5) niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) cieszący się nieposzlakowaną opinią.
7) prawo jazdy kat. B
 
♦  Dodatkowo pożądane:
1) Staż pracy w administracji minimum 3 lata
2) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
3) Umiejętność czytania dokumentacji oraz kosztorysowania
4) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie w zakresie MS Word, Excel
5) Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego

OBOWIĄZKI :

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1.Kierowanie pracą Referatu Dróg i utrzymania PSZOK w zakresie:
 • bieżącego utrzymania dróg utwardzonych
 • bieżącego utrzymania dróg gruntowych
 • utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej
 • projektowania, ustawienia i kontroli stanu technicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • nadzorowanie wykonawstwa i odbiorów robót jw.
 • zlecanie i nadzór okresowych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz sprawozdawczości okresowej w tym zakresie
 • przygotowanie korespondencji w sprawach technicznych i na wnioski mieszkańców do stanu dróg i ich utrzymania
 • kontrola opłat za dostarczane odpady do PSZOK
 • nadzór nad rejestrem przyjmowania odpadów oraz kartami przekazania odpadów do instalacji
 • nadzór nad rozładunkiem dostarczanych odpadów i ich przechowywaniem
 
Warunki pracy na stanowisku:


Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika, co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferty zawierające:
 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach    kwalifikacyjnych w pkt 1, 2, 3, 5, 6
 • kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
Należy składać w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - KIEROWNIK REFERATU DRÓG I UTRZYMANIA PSZOK” pocztą lub osobiście w sekretariacie urzędu

Wytworzył: Lucyna Dziamska (10 stycznia 2018)
Opublikował: Andrzej Pasek (10 stycznia 2018, 08:58:16)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (30 stycznia 2018, 08:44:09)
Zmieniono: Komisja dokonała wyboru kandydatury pana Witolda Kostenckiego z Bydgoszczy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 441

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij