Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Michał Nowak , Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Stanowisko ds. księgowości i egzekucji opłat komunalnych

Komisja dokonała wyboru pana Michała Nowaka z Bydgoszczy

Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganą na stanowisku , co rokuje prawidłowe i sprawne wykonywanie powierzonych zadań .Wytworzył: kadry (2 marca 2018)
Wprowadził: Andrzej Pasek (2 marca 2018, 16:00:38)stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. księgowości i egzekucji opłat komunalnych

miejsce pracy: GMINA BIAŁE BŁOTA
termin składania dokumentów: 23 lutego 2018  24:00OGŁOSZENIE  nr  9 / 2018
z dnia   09 lutego    2018r.
 
WÓJT  GMINY  BIAŁE  BŁOTA
 
ogłasza nabór   na stanowisko urzędnicze ds. księgowości i egzekucji opłat  komunalnych
 
OPIS  STANOWISKA: 
Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio  Kierownikowi Referatu  Podatków i Opłat. 
  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
obywatelstwo polskie,  ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,  wykształcenie wyższe lub średnie z udokumentowanym doświadczeniem pracy                 w administracji publicznej, staż pracy w administracji publicznej min. 1 rok znajomość przepisów:
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz 250 ze zm.), ustawy z dnia  12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2017r., poz. 1257), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
      1.    bardzo dobra znajomość obsługi komputera
      2.    dyspozycyjność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność,
             odpowiedzialność,
      3.   umiejętność pracy w zespole,
1.      odporność na stres,
2.      kreatywność, komunikatywność.
 
OBOWIĄZKI: 
  
Do obowiązków na stanowisku w  należy w szczególności:
prowadzenie księgowości dotyczącej wpłat za odbiór odpadów komunalnych,
2.      analiza kont analitycznych i wydawanie decyzji o stwierdzeniu nadpłaty                      w opłacie,
bieżąca obsługa kontrahentów w zakresie ewidencji księgowej opłat w uzgadnianiu sald, sporządzanie sprawozdań z wpływów w zakresie zakresu opłat wynikających z zakresu czynności w celu przekazania ich do referatu finansowego, egzekwowanie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowywanie i wysyłka tytułów wykonawczych, dalszych tytułów wykonawczych wraz z niezbędną dokumentacją do organów egzekucyjnych prowadzenie spraw dotyczących zawieszenia, umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wniosków o wyłączenie i zwolnienie z egzekucji.
 
 
Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony odrębnym dokumentem.
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Oferty zawierające:
list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych” kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt 1, 2, 3, 4, 5. kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    
należy składać w terminie do dnia   23 lutego 2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem : „Nabór na stanowisko ds. księgowości i egzekucji opłat komunalnych”  pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu.

Wytworzył: Lucyna dziamska (9 lutego 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (9 lutego 2018, 12:04:15)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (11 czerwca 2018, 13:23:50)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 850

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij