Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

uzasadnienie wyboru: Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała żadnej oferty do dalszego etapu naboru i podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty.

Uzasadnienie

Nie dokonano wyboru kandydata na wymienione stanowisko, gdyż żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze poprzez brak udokumentowania odpowiedniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub dostarczenia kopii prawa jazdy kat. B .Dokumenty można odbierać w Urzędzie Gminy przy ul. Szubińskiej 7, pok.16 I piętro, w godzinach pracy urzędu.


Wytworzył: Kadry Urzędu Gminy Białe Błota (27 kwietnia 2018)
Wprowadził: Sławomir Ruge (27 kwietnia 2018, 09:45:02)stanowisko:

stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 20 kwietnia 2018  12:00  
OGŁOSZENIE  nr     11/2018  z dnia  9 kwietnia   2018r. 
Z-ca Wójta    WYKONUJĄCY  ZADANIA  I  KOMPETENCJE
WÓJTA GMINY  BIAŁE BŁOTA  
NA PODSTAWIE ART.28g ust1. Pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
 
ogłasza nabór   na stanowisko urzędnicze  głównego specjalisty
 
 
OPIS  STANOWISKA: 
Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio  Z-cy Wójta  Gminy
  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
 
-  wykształcenie: wyższe 
 - doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r.,poz.1875 t.j.  ze zm)
- znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty( Dz. U.2017r., poz.2198 t.j. ze zm)
- znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2017r., poz.1769 t.j. ze zm.)
- bardzo dobra znajomość Gminy Białe Błota
- posiadanie następujących kompetencji: komunikacja,   rzetelność i terminowość,     
  samodzielność i inicjatywa,  wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i
  współpraca z innymi.
- umiejętność obsługi komputera
- prawo jazdy kat. B
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
 
- umiejętności negocjacyjne
- kreatywność
- umiejętność pracy pod presją czasu
- wysoka kultura osobista
 
 
OBOWIĄZKI: 
  
Do obowiązków na stanowisku w  należy w szczególności:
 
- nadzór nad żłobkami, przedszkolami oraz szkołami podstawowymi  na terenie
  Gminy Białe Błota,
- nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Aktywności 
  Zawodowej, Środowiskowym Domem Samopomocy,  Gminnym Centrum 
  Kultury,
- nadzór nad stanowiskiem ds. spraw społecznych i obsługi Gminnej Komisji  
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- nadzór nad sprawami dot. petycji i skarg mieszkańców,
- współpraca z sołtysami,
- współpraca ze stowarzyszeniami, klubami i kołami działającymi na terenie 
  Gminy,
- udział w uroczystościach, zebraniach wiejskich, imprezach okolicznościowych,
 konferencjach itp. z udziałem organów gminy.


 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Oferty zawierające:
list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych” kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    
należy składać w terminie do dnia  19 kwietnia 2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem : „Nabór na stanowisko głównego specjalisty”   pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu. 

UWAGA!!!

Z uwagi na problemy techniczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej termin składania dokumentów został wydłużony do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: kadry (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (9 kwietnia 2018, 11:43:55)

Ostatnia zmiana: Sławomir Ruge (30 kwietnia 2018, 22:29:25)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1312

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij