Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Olimpia Sztuczyńsk, Kruszyn Krajeński 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. Biura Obsługi Klienta , Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę pani Olimpii Sztuczyńskiej z Kruszyna Krajeńskiego.
Kandydatka wykazała się niezbędną wiedzą konieczną do wykonywania zadań na stanowisku, uzyskała maksymalną ilość punktów z testu merytorycznego.Wytworzył: Kruszyna Krajeńskiego (16 sierpnia 2018)
Wprowadził: Marek Jakubowski (16 sierpnia 2018, 13:21:04)stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. Biura Obsługi Klienta

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 20 lipca 2018  24:00Ogłoszenie nr    16    /2018 
z dnia   06 lipca  2018r. 
 
 
Z-ca Wójta    WYKONUJĄCY  ZADANIA  I  KOMPETENCJE
WÓJTA GMINY  BIAŁE BŁOTA  
NA PODSTAWIE ART.28g ust1. Pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
 
ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze  ds. Biura  Obsługi  Klienta
(zatrudnienie od 1 sierpnia 2018 roku)
 
OPIS STANOWISKA:
 
♦    Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko  umiejscowione jest w Referacie   Organizacyjnym  i podlega bezpośrednio Sekretarzowi  Gminy
 
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 
 
♦       Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz  
      korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4)   wykształcenie   średnie administracyjne  lub  wyższe  
5)   staż pracy na stanowisku administracyjnym
6)   niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7)   cieszący się nieposzlakowaną opinią.
 
♦         Dodatkowo pożądane:
 
 -   znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu
      Postępowania Administracyjnego oraz instrukcji  kancelaryjnej
-    umiejętność obsługi urządzeń biurowych   oraz  elektronicznego systemu obiegu dokumentów
 -   znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
   
 
 
OBOWIĄZKI :
 
Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
 - bieżąca obsługa klienta
-  udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw
-  przyjmowanie i ewidencjonowanie  korespondencji w systemie PROTON
-  ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji  w systemie PROTON
-  organizacja i nadzór nad korespondencją wychodząca
-  aktualizacja kart informacyjnych Urzędu Gminy Białe Błota oraz kart e-puap
-  obsługa urządzeń biurowych
 
  
 Warunki pracy na stanowisku;
 
 Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Oferty zawierające:
 
list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, o których mowa w pkt. 4,5 oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 1,2,3,6,7 kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 
należy składać w terminie do dnia  20 lipca 2018 r. w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - stanowisko ds. Biura Obsługi Klienta ” pocztą lub osobiście w sekretariacie urzędu.
  Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (34kB) word

Wytworzył: kadry (6 lipca 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (9 lipca 2018, 09:56:49)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (16 sierpnia 2018, 13:21:04)
Zmieniono: W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. Biura Obsługi Klienta , Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę pani Olimpii Sztuczyńskiej z Kruszyna Krajeńskiego. Kandydatka wykazała się niezbędną wiedzą konieczną do wykonywania zadań na stanowisku, uzyskała maksymalną ilość punktów z testu merytorycznego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 628

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij