Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.89.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 3 grudnia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)