Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

Budowa ul. Judyma w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.7.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 28 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 4 złożoną przez: EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz, ul. Zimowa 17/11, 87-100 TORUŃ Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (pkt),  Data wszczęcia postępowania: 08.02.2019 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia:Budowa ul. Judyma w Białych Błotach
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa ul. Judyma w Białych Błotach
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.7.2019.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.06.2019
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie:  dziesięć tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Sonia Topolewska: sonia.topolewska@bialeblota.eu, tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 28.02.2019 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (409kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ z załącznikami
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ ZMIANA Nr 1 treści SIWZ z dn. 14.02.2019 r. (497kB) zip
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (1106kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert (4267kB) pdf

Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (8 lutego 2019, 14:13:02)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (5 kwietnia 2019, 12:19:58)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij