Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.31.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 23 maja 2018  10:00Data wszczęcia postępowania

15.05.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Część 1 – ulica Gościnna w Łochowie

Część 2 – ulica Jedlinowa w Łochowie

Część 3 – ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim

Część 4 – ulica Laskowa w Trzcińcu

Część 5 – parking przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach

Część 6 – ulica Orzechowa w Zielonce

Część 7 – ulica Letniskowa, ulica Wczasowa, ulica Plażowa, ulica Wypoczynkowa w Łochowie

 

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.31.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w niżej podanych terminach:

·         Dla części 1 – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 2 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 3 – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 4 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 5 – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 6 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 7 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, decyzja ZRID)

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:

Dla części 1 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych:  pięćset 00/100).

Dla części 2 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych:  pięćset 00/100).

Dla części 3 – w wysokości 300,00 PLN (słownie złotych:  trzysta 00/100).

Dla części 4 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych:  pięćset 00/100).

Dla części 5 – w wysokości 100,00 PLN (słownie złotych:  sto 00/100).

Dla części 6 – w wysokości 800,00 PLN (słownie złotych:  osiemset 00/100).

Dla części 7 – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej części oddzielnie, Zamawiający stosować będzie następujące, jednakowe dla każdej części, kryteria oceny:

1.             Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt),

2.            Kryterium doświadczenie Projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 23.05.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pelna treść ogłoszenia (415kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

 

 


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (15 maja 2018, 11:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij