Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.36.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 stycznia 2019  10:00Data wszczęcia postępowania

24.07.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Zamawiający planuje pozyskanie części środków na realizację niniejszego zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poddziałanie 6.4.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, Dz. 2157 obręb  0001 AM-1 Białe Błota, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia wymaga również zakupu wyposażenia  biurowego wymienionego na stronach 39 - 46 PFU – tabela „elementy wyposażenia biurowego”

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.36.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 18 miesięcy od daty podpisania umowy

Wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w. wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium doświadczenie Projektanta – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),

3.         Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy – (oznaczenie DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt).

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 22.01.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (403kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia / zmiany treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

 


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (24 lipca 2018, 14:32:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij