Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .......... Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.85.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 czerwca 2019  10:00Data wszczęcia postępowania

10.10.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Zamawiający planuje pozyskanie środków na realizację niniejszego zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.85.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy

Wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),

3.         Kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy – (oznaczenie Z) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt)

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 06.06.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert 3

  pełna treść ogłoszenia (411kB) pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (213kB) pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.04.2019 (213kB) pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia (213kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia / zmiany treści SIWZ

  zmiana terminu składania i otwarcia ofert (447kB) pdf


zmiana SIWZ 2 - termin (450kB) pdf


zmiana terminu składania i otwarcia ofert (444kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

 


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (10 października 2018, 11:53:02)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (23 kwietnia 2019, 15:03:07)
Zmieniono: zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1088

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij