Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 15 (z 15)Uchwała nr RGK.0007.9.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele

Uchwała nr RGK.0007.8.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych

Uchwała nr RGK.0007.7.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019 - 2021

Uchwała nr RGK.0007.6.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr RGK.0007.5.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr RGK.0007.4.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Uchwała nr RGK.0007.3.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019

Uchwała nr RGK.0007.15.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Białe Błota Północny - Zachód" w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.14.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.13.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała nr RGK.0007.12.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.11.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.

Uchwała nr RGK.0007.10.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.2.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Uchwała nr RGK.0007.1.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Uchwały o pozycjach 1 - 15 (z 15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij