2005

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Zarządzenie Nr 82/2005

Zarządzenie Nr 82 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2005 r.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. 128 , ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 62/2005

Zarządzenie Nr 62/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowejNa podst. art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 58/2005

Zarządzenie Nr 58 / 2005Wójta Gminy Białe BłotaZ dnia 5 października 2005 r. W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na2005 r.Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o [...]

Zarządzenie Nr 52/2005

ZARZĄDZENIE Nr 52/2005.Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 21 września 2005 roku. w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Białe Błota.Na podstawie art.l8a. ust. l ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, póz. [...]

Zarządzenie Nr 53/2005

Zarządzenie Nr 53 / 2005Wójta Gminy Białe BłotaZ dnia 26 września 2005 r. W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na2005 r. Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o [...]

Zarządzenie Nr 86/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 86/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2005r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 85/2005

  Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 85 /2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2005r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                [...]

Zarządzenie Nr 84/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 84 /2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2005r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 83/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  83 /2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2005r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 77/2005

Zarządzenie Nr 77 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 5 grudnia 2005 r.           w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 76/2005

Zarządzenie Nr 76 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18 listopada 2005 r.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.      Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach [...]

Zarządzenie Nr 75/2005

Zarządzenie Nr 75 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15 listopada 2005 r.              w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Białe Błota na 2006 rok i przekazania Radzie Gminy . [...]

Zarządzenie Nr 72/2005

Zarządzenie Nr 72 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 7 listopada 2005 r.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 [...]

Zarządzenie Nr 74/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 07.11.2005 r.   W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 [...]

Zarządzenie Nr 73/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 73/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 07.11.2005 r.   W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 [...]

Zarządzenie Nr 67/2005

Zarządzenie Nr 67 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku [...]

Zarządzenie Nr 66/2005

ZARZĄDZENIE Nr 66/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 października 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2003 Wójta Gminy Białe Błota z dnia10 września 2003 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego zaokulary korekcyjneNa [...]

Zarządzenie Nr 65/2005

Zarządzenie Nr 65 / 2005Wójta Gminy Białe BłotaZ dnia 17 października 2005 r. W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na2005 r.Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o [...]

Zarządzenie Nr 64/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  64/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17.10.2005 r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 [...]

Zarządzenie Nr 63/2005

Zarządzenie Nr 63 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 października 2005 r.           w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 60/2005

ZARZĄDZENIE Nr 60/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 października 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2004 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny kwalifikacyjnej pracowników [...]

Zarządzenie Nr 61/2005

ZARZĄDZENIE Nr 61/2005   Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11 października 2005 roku   w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowych mianowanych w Urzędzie Gminy Białe Błota     Na [...]

Zarządzenie Nr 59/2005

Zarządzenie Wójta Gminy Białe BłotaNr 59/05z dnia 10 października 2005 r. w sprawie odwołania zastępcy wójta Na podstawie art.26 a ust. i ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. : [...]

Zarządzenie Nr 57/2005

Zarządzenie Nr 57 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 05 października 2005 r.   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 [...]

Zarządzenie Nr 56/2005

Zarządzenie Nr 56/2005Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2005 r.       w sprawie ustalenia wyniku konsultacji  z mieszkańcami Gminy Białe Błota w przedmiocie zmiany granic.   Na podstawie § 3 pkt. 1 [...]

Zarządzenie Nr 54/2005

Zarządzenie Nr  54/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2005   w sprawie przyjęcia „Regulaminu bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest finansowanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska [...]

Zarządzenie Nr 51/2005

Zarządzenie Nr 51 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 września 2005 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 50/2005

Zarządzenie Nr 50 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 września 2005 r.           w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 49/2005

Zarządzenie  Nr  49 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14.09.2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji [...]

ZARZĄDZENIE Nr 48/2005

 Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 września 2005 r.   w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota w przedmiocie zmiany granic   Na podstawie § 3 pkt 1 uchwały Rady Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr 47/2005

              Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  47 /2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 05.09.2005 r.     W sprawie powołania komisji przetargowej [...]

ZARZĄDZENIE Nr 45/2005

Zarządzenie Nr 45 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31 sierpnia 2005 r.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 [...]

Zarządzenie Nr 46/2005

Zarządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 r. Na podstawie art. 29, ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 43/2005

ZARZĄDZENIE Nr 43/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01 września 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01 kwietnia 2005 r.   Na podstawie art.33 ust. l i ust.2 oraz art.34 ust.5 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 44/2005

Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 1 września 2005 roku         w sprawie powołania Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie         Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 42/2005

  Zarządzenie  Nr  42 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01.09.2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych                  Na [...]

Zarządzenie Nr 41/2005

Zarządzenie Nr 41 /2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. Na podstawie art. 136 , ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Wójta Nr 40/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  41 /2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16.08.2005 r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .         [...]

Zarządzenie Wójta Nr 39/2005

  ZARZĄDZENIE  NR  39 /05 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 26 lipca 2005roku   w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Białe [...]

Zarządzenie Wójta Nr 38/2005

ZARZĄDZENIE  NR  38/05 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 26 lipca 2005roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Białe Błota            [...]

Zarządzenie Nr 37/2005

Zarządzenie Nr 37 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25 lipca 2005 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie  § 14, [...]

Zarządzenie Wójta Nr 36/2005

Zarządzenie Nr 36 / 2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 8 lipca 2005 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.            Na podstawie art. 128 , ust. 1 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 35/2005

ZARZĄDZENIE Nr 35/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu postępowania etycznego w Urzędzie Gminy Białe Błota Na podstawie art.30 ust. l oraz art. 33 ust. l i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 34/2005

Zarządzenie Nr 34 / 2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, [...]

Zarządzenie Wójta Nr 31/2005

ZARZĄDZENIE Nr31/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10.06.2005 r. W sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. 2001 Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./, oraz na [...]

Zarządzenie Wójta Nr 33/2005

ZARZĄDZENIE Nr 33/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 czerwca 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 marca 2005 r. Na podstawie art.30 ust. l oraz art. 33 ust. l i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 32/2005

ZARZĄDZENIE Nr 32/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 czerwca 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 marca 2005 r. Na podstawie art.30 ust. l oraz art. 33 ust. l i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 30/2005

ZARZĄDZENIE Nr 30/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie powołania dyrektora Biało Błockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach Na podstawie art. 30 art. ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku [...]

Zarządzenie Wójta Nr 28/2005

Zarządzenie Nr 28 / 2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  Na podstawie art. 128, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 29/2005

ZARZĄDZENIE Nr 29/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie powołania dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kulturyw Lochowie Na podstawie art. 30 art. ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku osamorządzie gminnym (Dz.U. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 27/2005

Zarządzenie Nr 27/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia brakowania środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu będących na stanie Urzędu Gminy Białe Błota. Stosownie do postanowień [...]

Zarządzenie Wójta Nr 25/2005

Zarządzenie Nr 25/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 maja 2005 w sprawie powołania Komisji do oceny ogrodów w konkursie „ Najpiękniejszy Ogród w Gminie"Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 23/2005

ZARZĄDZENIE Nr 23/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 maja 2005 roku w sprawie przeprowadzenia oceny dokumentacji z referendum gminnego w sprawieodwołania wójta przed upływem kadencji. Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia [...]

Zarządzenie Wójta Nr 22/2005

ZARZĄDZENIE Nr 22/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10.05.2005 r. W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. 2001 Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./, oraz na [...]

Zarządzenie Wójta Nr 21/2005

ZARZĄDZENIE Nr 21/2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10.05.2005 r. W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. 2001 Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./, oraz na [...]

Zarządzenie Wójta Nr 20/2005

Zarządzenie Nr 20 / 2005Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  Na podstawie § 14, ust. 1 , lit. a Uchwały Nr XXIV/342/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 19/2005

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektora Białobłockiego Ośrodka Kultury  w Białych Błotach i dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie.   Na podstawie  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 18/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.   Na podstawie  § 14 , ust. 1 , lit. a , Uchwały Nr XXIV/342/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 17/2005

ZARZĄDZENIE Nr 17/2005   Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01 kwietnia 2005 roku   w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Białe Błota   Na podstawie art.33 ust. 1 i ust.2 oraz art.34 ust.5 ustawy z [...]

Zarządzenie Wójta Nr 16/2005

w sprawie powołania Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 15 ust l ustawy [...]

Zarządzenie Wójta Nr 15/2005

w sprawie powołania Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 15 ust l ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Wójta Nr 14/2005

w sprawie wprowadzenia kodeksu postępowania w Urzędzie Gminy Białe Błota   Na podstawie art.30 ust.1 oraz art. 33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 13/2005

w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy Białe Błota   Na podstawie art.30 ust.1 oraz art. 33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 12/2005

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2004 rok .   Na podstawie art. 136 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o [...]

Zarządzenie Wójta Nr 11/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.   Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zmian .) , § 14 , ust. 1 , lit. a , Uchwały Nr [...]

Zarządzenie Wójta Nr 8/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2005 na terenie Gminy Białe Błota Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Wójta Nr 7/2005

w sprawie wprowadzenia kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota Na podstawie art. 31 art. oraz 33 ust. l i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) zarządzam,co [...]

Zarządzenie Wójta Nr 6/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej .         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym            /Dz. U. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 5/2005

w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę gruntów w Białych Błotach, dotyczącą działek nr: 261/6, 261/7, 261/10 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z [...]

Zarządzenie Wójta Nr 4/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.    na podstawie § 14 , ust. 1 , lit. a , Uchwały Nr XXIV/342/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 3/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.     Na podstawie  § 14 , ust. 1, lit . a , Uchwały Nr XXIV/342/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 2/2005

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.     Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z  późn. zmian . [...]

Zarządzenie Wójta Nr 1/2005

W sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie wytycznych Banku Światowego przedstawionymi w dokumencie "Wytyczne dotyczące zamówień w ramach kredytów IBRD i pożyczek IDĄ (Worid Bank Guidelines: Procurement under the IBRD Loans and [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij