2006

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Zarządzenie Nr 83/2006

Zarządzenie  Nr 83/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2006 roku       w sprawie wprowadzenia zmian w treści załącznika Nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 82/2006

Zarządzenie Nr 82 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2006 r.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.        Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1, ust. 2, pkt 1 [...]

Zarządzenie Nr 81/2006

Zarządzenie Nr 81/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2006 roku   w sprawie inwentaryzacji  Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o [...]

Zarządzenie Nr 80/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr    80  /2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .         [...]

Zarządzenie Nr 79/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 79 /2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28.12.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 77/2006

Zarządzenie Nr 77 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2006 r.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.        Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1, ust. 2, pkt 1 [...]

Zarządzenie Nr 78/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr    78  /2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28.12.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .         [...]

Zarządzenie Nr 76/2006

  Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   76 /2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19.12.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .         [...]

Zarządzenie Nr 75/2006

  Zarządzenie Nr 75 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2006 r.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.        Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1, ust. 2, [...]

Zarządzenie Nr 73/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 73/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 06.12.2006r. W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. [...]

Zarządzenie Nr 72/2006

Zarządzenie Nr 72 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 listopada 2006 r.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.        Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1, ust. 2, pkt 1 [...]

Zarządzenie Nr 71/2006

Zarządzenie Nr 71/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15 listopada 2006 r.        w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Białe Błota na 2007 rok i przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej [...]

Zarządzenie Nr 70/2006

Zarządzenie Nr 70 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 9 listopada 2006 r.          w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.          Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1, [...]

Zarządzenie Nr 69/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 69/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 06.11.2006r.       Zmieniające  Zarządzenie Nr 67 w sprawie powołania komisji przetargowej dot. „ Budowy kładki dla pieszych w [...]

Zarządzenie Nr 67/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 67/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23.10.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 66/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 66/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23.10.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                 Na [...]

Zarządzenie Nr 65/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 65/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23.10.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 64/2006

ZARZĄDZENIE Nr 64/06 Wójta Gminy Białe Błota   z dnia  12 października 2006 r.   w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów [...]

Zarządzenie Nr 62/2006

Zarządzenie Nr 62 / 2006 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 6 października 2006 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie  § 14, ust. 1, lit. a [...]

Zarządzenie Nr 61/2006

ZARZĄDZENIE Nr 61/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 października 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 września 2005 roku w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Białe Błota. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 60/2006

Zarządzenie Nr 60 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 22 września 2006 r.           w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie  § 14, ust. [...]

Zarządzenie Nr 59/2006

Zarządzenie Nr 59 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 -9 -2006 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie  § 14, ust. 1, lit. a [...]

Zarządzenie Nr 52/2006

Zarządzenie Nr 52 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. Na podstawie art.188, ust. 1, pkt 1, ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z [...]

Zarządzenie Nr 58/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01.09.2006r. W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 57/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 57/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01.09.2006r. W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 56/2006

Zarządzenie Nr 56 /2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2006 r.          w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu [...]

Zarządzenie Nr 55/2006

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.08.2006r. W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 [...]

Zarządzenie Nr 54/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24.08.2006r.   W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 53/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24.08.2006r. W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. [...]

Zarządzenie Nr 51/2006

ZARZĄDZENIE Nr 51/2006Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe BłotaNa podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 50/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 50/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.07.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 49/2006

Zarządzenie Nr 49 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17 lipca 2006 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie § 14, ust. 1, lit. a Uchwały [...]

Zarządzenie Nr 46/2006

Zarządzenie Nr 46 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2006 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie § 14, ust. 1, lit. a Uchwały Nr [...]

Zarządzenie Nr 47/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 47/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.06.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 45/2006

 Zarządzenie Nr 45 /2006 Wójta Gminy Białe Błota  z dnia 23 czerwca 2006 r.   w sprawie sprzedaży własności nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenie wysokości bonifikaty od ceny [...]

Zarządzenie Nr 44/2006

ZARZĄDZENIE Nr 44/2006   Wójta Gminy Białe Błota z dnia  20 czerwca 2006 roku   zmieniające Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01 kwietnia 2005 r. zmienione Zarządzeniem Nr 43/2005 Wójta Gminy [...]

Zarządzenie Nr 43/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 43/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14.06.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 42/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 42/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 08.06.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 41/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 41/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 08.06.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 40/2006

  Zarządzenie Nr 40 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2006 r.          w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie art.188, ust. [...]

Zarządzenie Nr 39/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  39/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia  25  maja 2006 r.       W sprawie powołania komisji do oceny ogrodów w konkursie „Najpiękniejszy ogród w Gminie” Na [...]

Zarządzenie Nr 37/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 37/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 22 maja 2006 r.       W sprawie wyznaczenia likwidatora filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach, mieszczącej się w miejscowości Łochowo, [...]

Zarządzenie Nr 38/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 38/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 22.05.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 36/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 36/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 22.05.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 35/2006

Zarządzenie Nr 35/2006Wójta Gminy Biate Błotaz dnia 19 maja 2006 roku w sprawie wykorzystania 26 maja 2006 r. jako dnia wolnego od pracyNa podstawce art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikachsamorządowych ( Dz.U.Nr 142 póz. [...]

Zarządzenie Nr 34/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 34/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.05.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 33/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 33/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.05.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 32/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 32/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.05.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 31/2006

   Zarządzenie Nr 31 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota  z dnia 11 maja 2006 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie § 14, ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 30/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 30/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.05.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 29/2006

Zarządzenie Nr 09/2006Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Na podst. art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001 r., Nr 142, 1591 z późn. zm.) w [...]

Zarządzenie Nr 27/2006

ZARZĄDZENIE Nr 27 /2006Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia oceny dokumentacji z wyborów PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 6 pażdziernika 2005r..Na podstawie rozporządzenia Ministra [...]

Zarządzenie Nr 28/2006

ZARZĄDZENIE Nr 28 /2006Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia oceny dokumentacji z wyborów do Sejmu i SenatuRzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 25 września 2005r..Na podstawie rozporządzenia [...]

Zarządzenie Nr 26/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 26/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.04.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 25/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 25/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.04.2006r.    Zmieniające Zarządzenie Nr 12/2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. „Budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem [...]

Zarządzenie Nr 24/2006

  Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 24/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.04.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 23/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 23/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.04.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 21/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 21/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.04.2006 r.       W sprawie powołania komisji przetargowej .         [...]

Zarządzenie Nr 22/2006

  Zarządzenie Nr 22 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 kwietnia 2006 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie art. 188 , ust 1 , pkt [...]

Zarządzenie Nr 20/2006

  Zarządzenie Nr 20 / 2006                                Wójta Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 19/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 19/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.03.006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 18/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 18/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.03.006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 17/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 17/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.03.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 15/2006

Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 marca 2006 r.          w sprawie przedłożenia Razie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z [...]

Zarządzenie Nr 16/2006

ZARZĄDZENIE  NR 16/2006 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20.03.2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, związanego z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej w [...]

Zarządzenie Nr 14/2006

 Zarządzenie Nr 14 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 7 marca 2006 r.         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.         Na podstawie art. 188 , ust 1 , pkt 1, [...]

Zarządzenie Nr 13/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 13/2006Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 06.03.006r. W sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art. 31 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 12/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 12/2006Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 06.03.2006r. W sprawie powołania komisji przetargowej .        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 11/2006

  Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 1marca 2006 roku   w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej   Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 28 11.2003 roku wydanej Zarządzeniem nr [...]

Zarządzenie Nr 10/2006

ZARZĄDZENIE Nr 10Wójta Gminy Białe BłotaZ dnia 7 lutego 2006 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2006 [...]

Zarządzenie Nr 09/2006

Zarządzenie Nr 9 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 lutego 2006 r.           w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.            Na podstawie § 14, [...]

Zarządzenie Nr 08/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 8/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 02.02.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .                Na [...]

Zarządzenie Nr 07/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 7/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 02.02.2006r.     W sprawie powołania komisji przetargowej.         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 06/2006

ZARZĄDZENIE Nr  6/2006   Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01 lutego 2006 roku   zmieniające Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01 kwietnia 2005 r. zmienione Zarządzeniem Nr 43/2005 Wójta Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 05/2006

ZARZĄDZENIE  NR  5/06  Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24.01.2006 roku   w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2006 roku na terenie [...]

Zarządzenie Nr 04/2006

Zarządzenie Nr 4 / 2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16 stycznia 2006 r.           w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.            Na podstawie § 14, [...]

Zarządzenie Nr 03/2006

Zarządzenie  Nr 3/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 stycznia 2006 roku       w sprawie wprowadzenia zmian w treści załącznika Nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 02/2006

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2006Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 04.01.2006r. W sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 86 z dnia 27.12.2005r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. 2001 Nr 142, póz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 01/2006

Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 stycznia 2006 r.         w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij