2007

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Zarządzenie Nr 106/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  106 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21.12.2007r.  W sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 105/2007

Zarządzenie Nr 105 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 104/2007

ZARZĄDZENIE  NR  104/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17.12.2007 roku  w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności [...]

Zarządzenie Nr 103/2007

Zarządzenie Nr 103 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

Zarządzenie Nr 102/2007

Zarządzenie Nr 102 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

Zarządzenie Nr 101/2007

Zarządzenie Nr   101 /2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2007 r.   w sprawie ustalenia stawki czynszu bazowego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.   Na podst. § 8  [...]

Zarządzenie Nr 100/2007

ZARZĄDZENIE   WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   NR   100 /2007z dnia  21 listopada 2007 roku zmieniające Zarządzenie  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 99/2007

 Zarządzenie Nr 99/2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie inwentaryzacji rocznej majątku  Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 28 11.2003 roku wydanej Zarządzeniem nr [...]

Zarządzenie Nr 98/07

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 98 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.11.2007r.w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art.30 ust.1 i ust. [...]

Zarządzenie Nr 97/07

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 97 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.11.2007r.w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art.30 ust.1 i ust. [...]

Zarządzenie nr 96/2007

Zarządzenie Nr 96 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 19 listopada 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 95/2007

Zarządzenie nr 95/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 listopada 2007 r.       w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2008 rok i przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie [...]

Zarządzenie Nr 94/07

ZARZĄDZENIE Nr 94 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w [...]

Zarządzenie Nr 93/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 93/2007Wójta Gminy Białe Błota  z dnia 12.11.2007r.  zmieniające Zarządzenie Nr 89/2007r. z dnia 25.10.2007r.w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia [...]

Zarządzenie nr 92/2007

Zarządzenie Nr 92 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 [...]

Zarządzenie Nr 91/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 91 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.10.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

Zarządzenie Nr 90/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 90 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.10.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 89/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 89 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.10.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 88/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 88 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.10.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 87/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 87 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.10.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 86/2007

 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 86 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.10.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 85/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 85 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15.10.2007r.  W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 83/2007

Zarządzenie Nr  83/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11.10.2007 r.  w sprawie powołania komisji dla rozpatrzenia zarzutów i protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – [...]

Zarządzenie Nr 84/2007

ZARZĄDZENIE NR  84/2007Wójta Gminy Białe BłotaZ dnia 11 października 2007   w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej na terenie gminy Białe Błota  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 [...]

Zarządzenie nr 82/2007

Zarządzenie Nr 82 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 października 2007 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca [...]

Zarządzenie Nr 81/2007

Zarządzenie Nr 81 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 września 2007 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 [...]

Zarządzenie Nr 80/2007

Zarządzenie Nr  80 /2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 września 2007 r.   w sprawie ustalenia stawki czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.   Na podst. § 8  Uchwały Nr [...]

Zarządzenie Nr 79/2007

Zarządzenie  Nr  79 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.09.2007r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych                   Na [...]

Zarządzenie Nr 78/2007

Zarządzenie Nr 78 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 września 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 77/2007

Zarządzenie Nr 77 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 września 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 76/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 76 /2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 06.09.2007r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 75/2007

Zarządzenie Nr 75 / 2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 sierpnia 2007 r.          w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu [...]

Zarządzenie Nr 74/2007

Zarządzenie Nr 74 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 sierpnia 2007 r.      w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 13/2003 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu [...]

Zarządzenie Nr 73/2007

Zarządzenie Nr 73 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 sierpnia 2007 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 72/2007

Zarządzenie Nr 72 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 sierpnia 2007 r.       w sprawie zmian zasad rachunkowości oraz w planie kont dla ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych [...]

Zarządzenie Nr 70/2007

ZARZĄDZENIE    Nr70 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia  14 sierpnia 2007 roku   w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej  Gminnego Zespołu Administracyjno Ekonomicznego Szkół w Białych [...]

Zarządzenie Nr 71/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 71/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14.08.2007r.   w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 69/2007

Zarządzenie Nr 69 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 2 sierpnia 2007 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 68/2007

Zarządzenie Nr 68/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 2 sierpnia 2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatorów profilaktycznych programów zdrowotnych  Na podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia [...]

Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Białe Błota

ZARZĄDZENIE  NR  67/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16.07.2007 roku  w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z [...]

Zarządzenie Nr 66/2007

Zarządzenie Nr 66 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 lipca 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Białe Błota [...]

Zarządzenie Nr 65/2007

ZARZĄDZENIE  NR  65/2007  Wójta GminyBiałe Błota z dnia 3 lipca  2007 roku w sprawie regulaminu  dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy  [...]

Zarządzenie Nr 64/2007

Na podstawie art. 18a ust. l ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, póz. 889, z późn. zm.)zarządzam, co następuje: § 1. Nadać Regulamin Radzie Sportu Gminy Białe, który stanowi załącznik do [...]

Zarządzenie Nr 63/2007

Na podstawie art. 18a ust. l ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, póz. 889, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1. Powołać Gminną Radę Sportu w składzie:1. Izabela Papuga2. Beata Przyborska3. [...]

Zarządzenie Nr 62/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 62 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25.06.2007r.   w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 61/2007

Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20.06.2007 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie  zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota w przedmiocie zmiany granic. Na podstawie § 3 pkt 1 [...]

Zarządzenie Nr 60/2007

Zarządzenie Nr 60 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 czerwca 2007 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 59/2007

Zarządzenie Nr 59/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 czerwca 2007   w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych  oraz przyjęcia regulaminu pracy [...]

Zarządzenie Nr 58/2007

Zarządzenie Nr 58/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 czerwca 2007 r.   sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego.             [...]

Zarządzenie Nr 57/2007

ZARZĄDZENIE Nr 57/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem [...]

Zarządzenie Nr 56/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 56 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 05.06.2007r.    w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 55/2007

Z  A R Z Ą D Z E N I E   Nr 55 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 05.06.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 54/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 54 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 05.06.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

Zarządzenie Nr 53/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 53 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 04.06.2007r.   w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 52/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 52/2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia  31 maja 2006 r.    W sprawie powołania komisji do oceny ogrodów w konkursie „Najpiękniejszy ogród w [...]

Zarządzenie Nr 51/2007

Zarządzenie Nr 51/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 maja 2007 r.  w sprawie przeprowadzenia brakowania środków trwałych i środków trwałych w  użytkowaniu będących na stanie Urzędu Gminy Białe Błota oraz druków [...]

Zarządzenie Nr 50/2007

Zarządzenie Nr 50 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 maja 2007 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

Zarządzenie Nr 49/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 49 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23.05.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

Zarządzenie Nr 48/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 48 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23.05.2007r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

Zarządzenie Nr 47/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 47 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23.05.2007r.   w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 46/2007

Zarządzenie Nr 46/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 maja 2007 roku w sprawie aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota      Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia  (tekst jednolity [...]

Zarządzenie Nr 45/2007

ZARZĄDZENIE  NR  45 /2007 r. Wójta Gminy Białe Błotaz dnia  17.05.2007 roku W sprawie ustalenia symboli literowych dla referatów i stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 44/2007

Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16.05.2007 r.  w sprawie  zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota w przedmiocie zmiany granic. Na podstawie § 3 pkt 1 uchwały Rady Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 43/2007

Zarządzenie Nr 43/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia  16 maja 2007    w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek 2007r. w Gminie Białe Błota  Na podstawie art. 31 i art. 33, ust. 1, ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 42/2007

ZARZĄDZENIE Nr 42/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16.05.2007r.   w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych [...]

Zarządzenie Nr 41/2007

ZARZĄDZENIE  Nr  41 /2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 maja 2007 roku  w sprawie przeprowadzenia oceny dokumentacji z wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na 12 listopada 2006r.. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 40/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 40 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15.05.2007r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 39/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 39 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15.05.2007r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 38/2007

Zarządzenie Nr 38 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 7 maja 2007 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Białe Błota [...]

Zarządzenie Nr 37/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 37 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25.04.2007r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 36/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 36 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25.04.2007r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 35/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 35 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25.04.2007r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 34/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 34 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25.04.2007r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 33 /2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 33 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 19.04.2007 r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 32 /2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 32/2007Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19.04.2007r.  Zmieniające Zarządzenie Nr 25/2007r. z dnia  23.03.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i prowadzenia przetargu [...]

Zarządzenie Nr 30/2007

Zarządzenie Nr 30/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 kwietnia 2007 r.   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.  Na podstawie art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr [...]

Zarządzenie Nr 31 /2007

Zarządzenie  Nr  31/2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 kwietnia 2007 roku    w sprawie wykorzystania 4 maja 2007 r. jako dnia wolnego od pracy             [...]

Zarządzenie Nr 29/2007

ZARZĄDZENIE Nr 29 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 kwietnia 2007 r.   w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin [...]

Zarządzenie Nr 28/2007

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3 kwietnia 2007 r.   w sprawie  powołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota [...]

Zarządzenie Nr 27/2007

Zarządzenie Nr 27/2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 2 kwietnia 2007 r.   w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota            Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 26/2007

Zarządzenie Nr 26 / 2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 marca 2007 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.      Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Białe Błota [...]

Zarządzenie Nr 25/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 25 /2007Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23.03.2007 r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 24/2007

Zarządzenie  Nr  24/2007 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 marca 2007 roku    zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli Gminnej Przychodni w Białych [...]

Zarządzenie Nr 22/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 22 /2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 02.03.2007 r.     W sprawie powołania komisji przetargowej .               Na [...]

Zarządzenie Nr 21/2007

ZARZĄDZENIE  NR 21 /2007  Wójta Gminy Białe Błota  z dnia 28.02.2007 roku   w sprawie powołania komisji celem zbycia mienia komunalnego Gminy  Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08. [...]

Zarządzenie Nr 20/2007

ZARZĄDZENIE NR 20/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2007 roku      w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli Gminnej Przychodni w Białych Błotach.     Na podstawie  art.30 ust.1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 19/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  19/07 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia  26  lutego 2007 r.   w sprawie   regulaminu  organizacyjnego  na  czas wojny Urzędu   Gminy  Białe [...]

Zarządzenie Nr 18/2007

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2007 roku       w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli gminnych jednostek organizacyjnych w 2007 roku w zakresie minimum 5 % wydatków oraz ustalenia składu [...]

Zarządzenie Nr 17/2007

ZARZĄDZENIE Nr 17 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 22 lutego 2007 r.     w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z [...]

Zarządzenie Nr 16/2007

ZARZĄDZENIE Nr 16 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu [...]

Zarządzenie Nr 15/2007

Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20.02.2007 r.  w sprawie  ustalenia średnich cen 1 m2 powierzchni niezabudowanych nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 14/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 14/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.02.2007 r.     w sprawie powołania zespołu do spraw ewidencji dróg .         [...]

Zarządzenie Nr 13/2007

Zarządzenie Nr 13/2007   Wójta Gminy Białe Błota z dnia   19.02.2007 roku                   w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę [...]

Zarządzenie Nr 12/2007

ZARZĄDZENIE Nr   12/2007 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 19 lutego 2007roku   w sprawie zorganizowania doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej [...]

Zarządzenie Nr 11/2007

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15 lutego 2007 r.     w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z [...]

Zarządzenie Nr 10/2007

ZARZĄDZENIE Nr 10 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15 lutego 2007 r.     w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu [...]

Zarządzenie Nr 9/2007

ZARZĄDZENIE  NR  9/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01.02.2007 roku     w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji  w 2007 roku na [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 8/2007 Wójta Gminy Białe Błota dnia  26 stycznia 2007r                       [...]

Zarządzenie Nr 7/2007

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 stycznia 2007 r.     w sprawie  wyznaczenia rzecznika [...]

Zarządzenie Nr 6/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 6/2007 Wójta Gminy Białe Błota dnia  17 stycznia 2007r                       [...]

Zarządzenie Nr 5/2007

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11 stycznia 2007 r.     w sprawie  powołania Komisji Socjalnej                     [...]

Zarządzenie Nr 4/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2007 Wójta Gminy Białe Błota dnia  11 stycznia 2007r                       [...]

Zarządzenie Nr 3/2007

ZARZĄDZENIE Nr  3 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 9 stycznia 2007 r.     W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota     Na podstawie art. 41 [...]

Zarządzenie Nr 2/2007

ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 9 stycznia 2007 r.     w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z [...]

Zarządzenie Nr 1/2007

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 9 stycznia 2007 r.     w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij