2008

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Zarządzenie Nr 206

Zarządzenie Nr 206Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2008 roku  w sprawie inwentaryzacji Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości           [...]

Zarządzenie Nr 204

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29.12.2008r.   w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 [...]

Zarządzenie Nr 203

Zarządzenie Nr 203 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2008 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

Zarządzenie Nr 201

Zarządzenie Nr 201 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 grudnia 2008 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 200

Zarządzenie  Nr 200/2008 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 grudnia  2008 roku w sprawie wykorzystania 2 stycznia, 14 sierpnia i 24 grudnia  2009 roku jako dni wolnych od [...]

Zarządzenie Nr 199

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 199Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 02.12.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 198

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 198Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 02.12.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 196

Zarządzenie Nr 196 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2008 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy Białe [...]

Zarządzenie Nr 197

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 197 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2008 r.  w sprawie powołania komisji do oszacowania wartości pojemników używanych do segregacji        [...]

Zarządzenie Nr 194

ZARZĄDZENIE  NR    194 /2008Wójta Gminy Białe Błotaz dnia  26  listopada  2008 roku  w sprawie zmian do Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy [...]

Zarządzenie Nr 195

  Zarządzenie  Nr 195/2008Wójta Gminy Białe Błota  z dnia 26 listopada 2008 r.   w sprawie ustalenia stawki czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.  Na podstawie § 8 Uchwały [...]

Zarządzenie Nr 193

Zarządzenie Nr 193 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2008 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

Zarządzenie Nr 192

ZARZĄDZENIE  Nr 192Wójta Gminy Białe Błotadnia 21 listopada 2008r   w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Lisi Ogon.  Na podstawie Rozdziału 4  Statutu Sołectwa Lisi Ogon zarządza się co   następuje [...]

Zarządzenie Nr 191

Zarządzenie Nr 191       Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2008r.  zmieniające zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Białe Błota z dnia          18 [...]

Zarządzenie Nr 190

Zarządzenie Nr 190Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 listopada 2008 r.     w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2009 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w [...]

ZARZĄDZENIE Nr 189

Zarządzenie Nr 189 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2008 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

Zarządzenie Nr 188

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 188Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28.10.2008r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.              Na podstawie art.30 ust.1 , art.31 i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 187

ZARZĄDZENIE Nr 187Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 27 października 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa w 2008 [...]

Zarządzenie Nr 186

Zarządzenie Nr 186 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 października 2008 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 [...]

Zarządzenie Nr 185

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 185Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 08.10.2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowych.              Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 184

Zarządzenie Nr 184 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2008 r.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady [...]

Zarządzenie Nr 183

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 183Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25.09.2008r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej.              Na podstawie art.30 ust.1 , art.31 i [...]

Zarządzenie Nr 182

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 182Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24.09.2008r   w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 178

Zarządzenie Nr 178 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 września 2008 r.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady [...]

Zarządzenie Nr 177

Zarządzenie Nr 177/08 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3.09.2008 r.  w sprawie  sporządzenia przez  Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach protokołu przejęcia [...]

Zarządzenie Nr 176

Zarządzenie Nr 176 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26 sierpnia 2008 r.        w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania [...]

Zarządzenie Nr 175

Zarządzenie Nr 175 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26 sierpnia 2008 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

Zarządzenie Nr 174

ZARZĄDZENIE   WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   NR 174  z dnia   1 sierpnia  2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota    Na podstawie art.26 a [...]

Zarządzenie Nr 172

ZARZĄDZENIE   WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   NR 172 z dnia   31  lipca  2008 roku   w sprawie odwołania  Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota   Na podstawie art.26 a [...]

Zarządzenie Nr 173

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 173Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 lipca 2008 roku  w sprawie powołania komisji do udzielenia dotacji              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 171

w  sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.1   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 170

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 170Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji do udzielenia dotacji              Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 169

ZARZĄDZENIE   WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   NR  169   z dnia   25  lipca  2008 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Pracy Urzędu Gminy Białe [...]

ZARZĄDZENIE Nr 168

ZARZĄDZENIE   WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   NR 168 z dnia  23  lipca  2008 roku w sprawie powołania Komisji  zdawczo-odbiorczej ZWiUK Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 167

Zarządzenie Nr 167Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota    Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166

ZARZĄDZENIE   Nr 166Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17.07.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 165

Zarządzenie Nr 165      Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 lipca 2008r.  w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Gminy Białe Błota z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z [...]

Zarządzenie Nr 163

Zarządzenie Nr 163 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 czerwca 2008 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 160

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 160Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28.05.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

Zarządzenie Nr 159

Zarządzenie Nr 159 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 maja 2008 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr 158

Zarządzenie Nr 158Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 maja 2008 r.  w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z [...]

ZARZĄDZENIE Nr 157

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 157Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14.05.2008r.   w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 156

ZARZĄDZENIE Nr 156Wójta Gminy Białe Błotaz dnia  12 maja 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Gminnego Dnia Sportu. Na podstawie art. 31 i art. 33, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

ZARZĄDZENIE Nr 155

Zarządzenie Nr 155Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 maja 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatora programu zdrowotnego „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” Na podstawie  art. 48 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 154

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 154Wójta Gminy Białe Błota z dnia 08.05.2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 113/2008r. z dnia 23.01.2008r.w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia przetargu [...]

Zarządzenie Nr 153

Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 7 maja 2008 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy Białe [...]

ZARZĄDZENIE Nr 152

ZARZĄDZENIE Nr 152Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota w 2008 r.  Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 151

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 151Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29.04.2008r.   w sprawie powołania komisji przetargowej.              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 150

ZARZĄDZENIE  Nr  150/2008 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 kwietnia 2008 roku  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie za udział w działaniach ratowniczych [...]

ZARZĄDZENIE Nr 149

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 149/2008Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18.04.2008r.  zmieniające Zarządzenie Nr 140/2008r. z dnia 10.04.2008r.w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia przetargu [...]

ZARZĄDZENIE Nr 148

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 148/2008Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18.04.2008r.  zmieniające Zarządzenie Nr 134/2008r. z dnia 20.03.2008r.w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia przetargu [...]

ZARZĄDZENIE Nr 147

ZARZĄDZENIE  Nr 147 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 kwietnia 2008r.                             w [...]

ZARZĄDZENIE Nr 146

ZARZĄDZENIE  Nr  146 /2008 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 kwietnia 2008 roku  w sprawie przeprowadzenia oceny dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

ZARZĄDZENIE Nr 145

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 145Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16.04.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 i ust. [...]

ZARZĄDZENIE NR 144

ZARZĄDZENIE  NR  144Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Białe Błota w 2008 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 143

ZARZĄDZENIE Nr 143Wójta Gminy Białe Błotaz dnia  15 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek 2008 r. w Gminie Białe Błota Na podstawie art. 31 i art. 33, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE Nr 142

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 142Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14.04.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 141

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  141Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.04.2008r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 140

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  140Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.04.2008r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 139

Zarządzenie Nr 139   Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 kwietnia 2008 r.   w sprawie ustalenia stawki czynszu bazowego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.   Na podst. § 8  Uchwały Nr [...]

ZARZĄDZENIE Nr 138

Zarządzenie Nr 138Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 2 kwietnia 2008 r.  sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń [...]

ZARZĄDZENIE Nr 137

Zarządzenie Nr 137Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 2 kwietnia 2008 r.   sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń [...]

ZARZĄDZENIE Nr 136

Zarządzenie Nr 136 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 marca 2008 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr 135

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  135 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26.03.2008r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.              [...]

ZARZĄDZENIE Nr 134

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 134Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.03.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 133

Zarządzenie Nr 133Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20 marca 2008 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11, ust. 3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

Zarządzenie Nr 131

Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 19 marca 2008 r.        w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania [...]

ZARZĄDZENIE Nr 132

Zarządzenie Nr 132Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 19 marca 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatorów profilaktycznych programów zdrowotnych  Na podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia [...]

Zarządzenie Nr 130

ZARZĄDZENIE   WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   NR   130z dnia  11  marca  2008 roku zmieniające Zarządzenie  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe [...]

ZARZĄDZENIE Nr 128

Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 7 marca 2008 r.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.       Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XIV / 144 / 2007 Rady Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr 129

ZARZĄDZENIE Nr 129Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 7 marca 2008 r.  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 r.  Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt [...]

ZARZĄDZENIE Nr 127

ZARZĄDZENIE  Nr 127 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3 marca 2008r. w sprawie wyboru członka rady sołeckiej  Sołectwa Zielonka.  Na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  [...]

ZARZĄDZENIE Nr 126

ZARZĄDZENIE  Nr 126Wójta Gminy Białe Błotadnia  27 lutego 2008r.                        w sprawie wyboru członka rady [...]

ZARZĄDZENIE Nr 125

Zarządzenie  Nr 125   Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 lutego 2008 roku  w sprawie wykorzystania 2 maja  i 10 listopada 2008 roku jako dni wolnych od [...]

ZARZĄDZENIE Nr 123

       Zarządzenie Nr 123/2008   Wójta Gminy Białe Błota     z dnia 12 lutego 2008 r.  sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatorów programu [...]

ZARZĄDZENIE Nr 124

Zarządzenie Nr 124/2008Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 lutego 2008 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych  oraz przyjęcia regulaminu pracy [...]

ZARZĄDZENIE Nr 122

ZARZĄDZENIE  Nr 122Wójta Gminy Białe Błotadnia  11 lutego [...]

ZARZĄDZENIE Nr 121

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  121Wójta Gminy Białe Błota z dnia 07.02.2008r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 120

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 120Wójta Gminy Białe Błota z dnia 07.02.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .               Na podstawie art.30 ust.1 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 119

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 119Wójta Gminy Białe Błota z dnia 06.02.2008r.  w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 118

ZARZĄDZENIE   WÓJTA  GMINY  BIAŁE  BŁOTA   NR   118z dnia  28 stycznia 2008 roku zmieniające Zarządzenie  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe [...]

ZARZĄDZENIE NR 117

ZARZĄDZENIE NR 117Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 stycznia 2008 roku   w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli gminnych jednostek organizacyjnych w 2008 roku w zakresie minimum 5 % wydatków oraz ustalenia składu zespołu [...]

ZARZĄDZENIE Nr 113

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 113Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23.01.2008r.   w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 ust.1 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 115

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  115 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23.01.2008r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 114

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  114 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23.01.2008r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 112

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 112Wójta Gminy Białe Błota  z dnia 18.01.2008r.   w sprawie powołania komisji przetargowej .              Na podstawie art.30 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 111

ZARZĄDZENIE Nr 111Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 stycznia 2008 r.  w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 r.  Na podstawie art. 30, ust. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 109

ZARZĄDZENIE Nr 109Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3 stycznia 2008 r.  w sprawie: ustanowienia „Medalu Wójta Gminy Białe Błota”. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE Nr 110

 ZARZĄDZENIE Nr 110Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3 stycznia 2008 r.  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 r.  Na podstawie art. 30, [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij