Zapytania ofertowe

Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III. I.2713.27.2017.ZP1.

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

Zapytanie ofertowe "Zakup walca drogowego guma-guma" D.2721.21.2017

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636                   [...]

Zakup i montaż elementów do placu zabaw oraz do siłowni zewnętrznej w Białych Błotach

Białe Błota, dnia 16 sierpnia 2017 roku UE1.0410.9.2017      Zapytanie ofertowe     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY     W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. [...]

zapytanie ofertowe pn. Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu

Znak sprawy: I.2713.25.2017.ZP2 Białe Błota, dnia 21 lipca 2017 r.     ZAPYTANIE  OFERTOWE   Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

przedłużenie terminu składania ofert dotyczy: konkursu ofert na realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”,

dotyczy: konkursu ofert na realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, ogłoszonego zarządzeniem [...]

Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu

Znak sprawy: I.2713.18.2017.ZP2 Białe Błota, dnia 12 lipca 2017 r.     ZAPYTANIE  OFERTOWE   Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerową na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce konkurs nr RPKP.03.5.02-IZ.00-04-095/17

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro oraz 20.000,00 zł netto Gmina Białe Błota, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota” w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro oraz 20.000,00 zł netto Gmina Białe Błota, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza:   konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad [...]

"Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap II".

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

"Zakup Walca drogowego guma guma" I.2713.15.2017.ZP1

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

Zapytanie ofertowe na: „wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota z wyłączeniem wyceny nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej

Białe Błota, dnia 24 maja 2017 r. GPR.6812.3.2017         ZAPYTANIE OFERTOWE   Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86 – 005 Białe Błota zwraca się z prośbą o [...]

"Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota".

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

"Zakup walca guma-guma"

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym”

I. Opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy: 1. Kolonie należy zorganizować w terminie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r. 2. Wiek uczestników: dzieci w wieku 6-16 lat z terenu Gminy Białe Błota. 3. Liczba uczestników – minimum 60 [...]

OR.2713.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy: Artykuły biurowe, Druki akcydensowe, Artykuły sanitarno – higieniczne Koperty, Materiały eksploatacyjne

Białe Błota, dnia 13.01.2017 Znak sprawy: OR.2713.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro 1. Zamawiający: Gmina Białe Błota KUJAWSKO - POMORSKIE [...]

Zakup ciągnika rolniczego, 2 przyczep, kosiarki bijakowej z koszem oraz kosiarki mulczarki

Przedmiotem zamówienia jest zakup: a.      ciągnika rolniczego: rok produkcji od 1990 do 1997; moc: 70 – 100 KM; możliwość podłączenia dwóch przyczep z wywrotem, możliwość [...]

Zakup walca drogowego guma - guma

Przedmiotem zamówienia jest zakup walca drogowego guma – guma: a.      koła pompowane pneumatycznie, b.      pełne [...]

'Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe Błota'

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe BłotaZamawiający:                              [...]

"Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe Błota"

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe BłotaZamawiający:                              [...]

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury, odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej

Zamawiający:                              Gmina Białe [...]

Wykonanie remontu: łazienki na I piętrze, klatki schodowej oraz holu na parterze budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7

Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ, tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej):   w miejscu: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 [...]

wykonanie Studium Wykonalności dla projektu o tytule: „Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w miejscowości Białe Błota”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności dla projektu o tytule: „Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w miejscowości Białe Błota”, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu [...]

Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach

W imieniu Wójta gminy Białe Błota zapraszam do składania ofert na:"Budowę chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach"Termin składania ofert: 30.08.2016 r. godz. 10:00. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy [...]

"Sporządzenie metryki przejazdu oraz zbadanie natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na terenie gminy Białe Błota"

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:"Sporządzenie metryki przejazdu oraz zbadania natężenia ruchu drogowego na [...]

Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota.

Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na:Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota. Termin składania ofert: 10.08.2016 r. godz. 14:00.  [...]

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 340/2 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota

W imieniu Wójta Gminy Białe Błota zapraszam do złożenia oferty na:"Przebudowę drogi gminnej na działce nr 340/2 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota".Termin składania ofert: 21.07.2016 r. godz. 12:00. Miejsce składania ofert: [...]

Dostarczenie 88 sztuk sadzonek drzewek oraz krzewów wraz z usługą nasadzenia

Gmina Białe Błota KUJAWSKO - POMORSKIE ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia: Dostarczenie 88 sztuk sadzonek drzewek oraz krzewów wraz z usługą nasadzenia [...]

Naprawa dróg utwardzonych na terenie gminy Białe Błota w latach 2016-2017

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:"Naprawa dróg utwardzonych na terenie gminy Białe Błota w latach [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP II – oświetlenie sodowe

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP II – [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP I – oświetlenie typu LED

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP I – [...]

Nasadzenie 150 szt. drzew na terenie gminy Białe Błota wraz z pielęgnacją do dnia 31.12.2017 r

Gmina Białe Błota KUJAWSKO - POMORSKIE ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota  zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:   "Nasadzenie 150 szt. drzew na terenie gminy Białe Błota wraz z pielęgnacją do dnia [...]

Nasadzenie drzew wraz z 2 letnią pielęgnacją na terenie gminy Białe Błota

I. USŁUGA: „Nasadzenie drzew wraz z dwuletnią pielęgnacją na terenie gminy Białe Błota”     II. OPIS WYKONYWANEJ USŁUGI   Nasadzenia:  Posadzenie 150 szt. drzewek Klon pospolity „Globosum” [Acer [...]

Zakup kruszywa z recyklingu z transportem na teren gminy Białe Błota

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:"Zakup kruszywa z recyklingu z transportem na teren gminy Białe Błota"Zapytanie [...]

Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Białych Błotach..

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:  Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Białych [...]

Dostawa artykuły biurowe, druki akcydensowe, koperty, artykuły sanitarne, materiały eksploatacyjne do Urzędu Gminy Białe Błota w 2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 [i]euro   1.   Zamawiający:    Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  [...]

Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota

Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota; NIP 554-28-41-796 zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota. Zapytanie ofertowe [...]

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury, odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szeroko pasmowej.

Zamawiający:    Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na:  Pełnienie funkcji operatora infrastruktury, odpowiedzialnego za serwisowanie [...]

Przewóz kruszywa pochodzącego z recyclingu z placu położonego w Przyłękach na plac przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYW imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na przewóz kruszywa pochodzącego z recyclingu z placu położonego w Przyłękach na plac przy [...]

W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na aktualizację ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na aktualizację ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Białe [...]

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na [...]

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015r.

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na jego [...]

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Białe Błota

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO, umowa będzie realizowane na podstawie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij