2003

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Zarządzenie Wójta Nr 72/2003

Zarządzenie Nr 72/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie inwentaryzacji       Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 71/2003

Zarządzenie Nr 71/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 grudnia 2003 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.       Na podstawie  § 12, ust. 1 , pkt 1 , Uchwały Nr III / 23 / 2002 Rady Gminy Białe Błota [...]

Zarządzenie Wójta Nr 70/2003

Zarządzenie Nr 70/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 grudnia 2003 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.       Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( [...]

Zarządzenie Wójta Nr 69/2003

Zarządzenie Nr 69/2003Wójta Gminy Białe BłotaZ dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Białe Błota na 2004 rok i przekazania Radzie Gminy.           Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 68/2003

Zarządzenie Nr 68/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 grudnia 2003 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.        Na podstawie § 12 , ust. 1 Uchwały Nr III / 23 / 2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia [...]

Zarządzenie Wójta Nr 67/2003

ZARZĄDZENIE Nr 67/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn        Na podstawie art. 33, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / [...]

Zarządzenie Wójta Nr 64/2003

Zarządzenie Nr 64/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2003 r. W sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostki samorządu [...]

Zarządzenie Wójta Nr 63/2003

Zarządzenie Nr 63 / 2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany instrukcji kontroli wewnętrznej obiegu dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Białych Błotach [...]

Zarządzenie Wójta Nr 65/2003

Zarządzenie Nr 65/2003 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2003 roku. W sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy w Białych Błotach.          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 66/2003

Zarządzenie Nr 66/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2003 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.         Na podstawie § 12, ust. 1 Uchwały Nr III /23 / 2002 Rady Gminy Białe [...]

Zarządzenie Wójta Nr 62/2003

Zarządzenie Nr 62/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 listopada 2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Gminy Białe Błota § 1 Wprowadza się załącznik nr 3 i 4 do [...]

Zarządzenie Wójta Nr 61/2003

Zarządzenie Nr 61/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.          Na podstawie  § 12, pkt 1, ust. 1 Uchwały Nr III / 23 / 2002 Rady [...]

Zarządzenie Wójta Nr 59/2003

Zarządzenie Nr 59/2003 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.           Na podstawie art. 128, ust.1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Wójta Nr 60/2003

Zarządzenie Nr 60/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 33, ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 58/2003

Zarządzenie Nr 58/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy na 2003 r.            Na podstawie art. 29, [...]

Zarządzenie Wójta Nr 57/2003

Zarządzenie Nr 57 / 2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.        Na podstawie art. 128, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o [...]

Zarządzenie Wójta Nr 56/2003

Zarządzenie Nr 56/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 października 2003 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Białych Błotach.       Na podstawie art. 24 ustawy [...]

Zarządzenie Wójta NR 55/2003

ZARZĄDZENIE Nr 55/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2003 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Białe Błota      Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks [...]

Zarządzenie Wójta NR 54/2003

ZARZĄDZENIE Nr 54/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 08.10.2003 r. W sprawie powołania komisji dla rozpatrzenia zarzutów i protestów do Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.      Na podstawie art. 31 Ustawy [...]

Zarządzenie Wójta NR 53/2003

Zarządzenie Nr 53/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 września 2003 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.       Na podstawie art. 128, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach [...]

Zarządzenie Wójta NR 52/2003

ZARZĄDZENIE Nr 52/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota.      Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Wójta NR 51/2003

Zarządzenie Nr 51/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. Na podstawie art. 128, ust1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. [...]

Zarządzenie Wójta NR 50/2003

ZARZĄDZENIE Nr 50/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 września 2003 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za okulary korekcyjne.           Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy [...]

Zarządzenie Wójta NR 49/2003

ZARZĄDZENIE Nr 49/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2003 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 stycznia 2003 r.         Na podstawie § 7, pkt 5 [...]

Zarządzenie Wójta NR 48/2003

Zarządzenie Nr 48/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 września 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białych Błotach          Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Wójta NR 47/2003

ZARZĄDZENIE Nr 47/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białych Błotach. Na podstawie § 9 ust 11 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w [...]

Zarządzenie Wójta NR 46/2003

Zarządzenie Nr 46/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 sierpnia 2003 r. W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze [...]

Zarządzenie Wójta NR 45/2003

ZARZĄDZENIE Nr 45/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20 sierpnia 2003r w sprawie wprowadzenia rejestru korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy. Na podstawie § 21 ust 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r w [...]

Zarządzenie Wójta Nr 44/2003

ZARZĄDZENIE Nr 44/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 19.08.2003r W sprawie powołania komisji przetargowej . Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz na [...]

Zarządzenie Wójta Nr 43/2003

ZARZĄDZENIE Nr 43/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota       Na podstawie  art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 38/2003

ZARZĄDZENIE Nr 38/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 czerwca 2003r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Białych Błotach     Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 42/2003

ZARZĄDZENIE Nr 42/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28.07.2003r W sprawie powołania komisji przetargowej.         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr [...]

Zarządzenie Wójta NR 41/2003

Zarządzenie Nr 41/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.              Na podstawie art. 128, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 [...]

Zarządzenie Wójta NR 40/2003

Zarządzenie Nr 40/2003Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.            Na podstawie § 12, pkt 1, ust. 1 Uchwały Nr III / 23 / 2002 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 39/2003

                                         &nbs [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij