W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 7808 artykułów
zarządzenie nr: 25/2024
zarządzenie nr 25/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące
Zamówienie na: Rozbudowa placu zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w sołectwie Przyłęki i Zielonka.
Zamówienie na Rozbudowa placu zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w sołectwie Przyłęki i Zielonka.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.23.2024.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/917246
Numer karty / rok: 16/2024
Numer karty / rok 16/2024
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą:,, Budowa magazynu energii o mocy do 0,4 GW i stacji energetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,, Bydgoszcz-Zachód", powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 119/23, 119/17,119/18, 119/21, 119/22 obręb ewidencyjny: Kruszyn Krajeński".
Miejsce przechowywania Urząd Gminy Białe Błota
Numer karty / rok: 15/2024
Numer karty / rok 15/2024
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Budowa magazynu energii o mocy do 0,4 GW i stacji energetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,, Bydgoszcz-Zachód", powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o numerach 119/23, 119/17, 119/18, 119/21, 119/22 obręb ewidencyjny: Kruszyn Krajeński "
Miejsce przechowywania Urząd Gminy Białe Błota
zarządzenie nr: 28/2024
zarządzenie nr 28/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 23/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ogłoszenie nr 1/2024
zmieniające zarządzenie nr 23/2024,
Status obowiązujące
Zamówienie na: Wykonanie, montaż i naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Białe Błota w 2024 roku
Zamówienie na Wykonanie, montaż i naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Białe Błota w 2024 roku
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.22.2024.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/915739
Numer karty / rok: 14/2024
Numer karty / rok 14/2024
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 28 marca 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni w ilości 7,0 m3/h z utworów czwartorzędowych na potrzeby nawadniania terenów zielonych, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 185/103 w obrębie Ciele, gm. Białe Błota”.
Miejsce przechowywania Urząd Gminy Białe Błota
zarządzenie nr: 27/2024
zarządzenie nr 27/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 26/2024
zarządzenie nr 26/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę gruntów stanowiących drogi wewnętrzne na terenie Gminy Białe Błota, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg nie będących drogami publicznymi.
Status obowiązujące

Obwieszczenie RGPiN.6730.322.2023.2

OBWIESZCZENIE  z dnia 09.04.2024 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 49, 49a i 66a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze...

zarządzenie nr: 24/2024
zarządzenie nr 24/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące

W dniu 24 kwietnia 2024 r., o godz. 14:30 odbędzie się XCII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1A i zostanie transmitowana za pośrednictwem BIP Urzędu Gminy Białe Błota.

W dniu 24 kwietnia  2024 r., o godz. 14:30 odbędzie się XCII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. Miejsce obrad: Aula Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. Sesja zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). Obrady będą transmitowane za...

Obwieszczenie RGP.6733.4.2024.4

OBWIESZCZENIE  z dnia 09.04.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...