Zawiadamia się wnoszących petycję, składającą się na petycję wielokrotną, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie odbędzie się 22 listopada 2022 r.  o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Guliwera 4a.

Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej - link