Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr RGK.0007.1.2023
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Białe Błota na 2023 r.
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanie kwoty długu Gminy Białe Błota na lata 2023-2039 r.