ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE ŁOCHOWO, 03.03.2023 r., GODZ. 17:30

Rada Sołecka wraz z Sołtysem zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 03.03.2023 r., o godz. 17:30 w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie przy ul. Jałowcowej 7.

Porządek zebrania wiejskiego:

1) Otwarcie zebrania wiejskiego;
2) Wybór Przewodniczącego zebrania wiejskiego;
3) Wybór sekretarza zebrania wiejskiego;
4) Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania wiejskiego;
5) Informacja na temat komunikacji podmiejskiej (Wójt Gminy Białe Błota);
6) Informacja o realizacji inwestycji w m. Łochowo (Wójt Gminy Białe Błota);
7) Informacja dot. rozbudowy oświetlenia w m. Łochowo (Wójt Gminy Białe Błota;
8) Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu zebrania opinii na temat ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
9) Wolne wnioski i pytania;
10) Odpowiedzi na pytania;
11) Zamknięcie zebrania wiejskiego.
                                                                                                   

                                                     Sołtys i Rada SołeckaZałączniki:

Zaproszenie na zebranie sołeckie- skan