Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022Załączniki: