SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766844

Informacja z otwarcia ofert 19.

Wybór oferty najkorzystniejszej 19Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert 19.
Wybór oferty najkorzystniejszej 19