W związku z obostrzeniami COVID-19 nie prowadzimy bezpośredniej obsługi interesantów
Kliknij aby dowiedzieć się więcej W związku z powyższym prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną

Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

tel.: (+48) 52 311 17 00
fax: (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

NIP Urzędu Gminy Białe Błota: 9531044265
REGON Urzędu Gminy Białe Błota: 000531430

NIP Gminy Białe Błota: 5542841796
REGON Gminy Białe Błota: 092350636

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu
e-puap:/ugbb/SkrytkaESP
             /ugbb/Skrytka
eboi: bialeblota.eboi.pl

Główny budynek Urzędu Gminy Białe Błota

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 9:00 - 12:00 i 15:00 - 17:00 oraz czwartki w godz. 9:00 - 12:00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.
Zastępcy wójta, sekretarz gminy oraz kierownicy komórek organizacyjnych urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od godz. 15.00 – 17.00 oraz każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.