Godziny pracy Urzędu Gminy

poniedziałek 7:30 do godz. 15:30 
wtorek 7:30 do godz. 17:00
środa 7:30 do godz. 15:30
czwartek 7:30 do godz. 15:30
w piątki 7:30 do godz. 14:00 


Sprawy związane z rejestracją pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy realizowane są w wymienionych poniżej dniach i godzinach:
(ośrodek zamiejscowy znajduje się przy ul. Guliwera 13  I piętrze w pokoju nr 6)

poniedziałek i czwartek 8:00 do godz. 15:00 
wtorek 8:00 do godz. 16:30
w piątek 8:00 do godz. 13:30


PSZOK

piątek 14:00  - 18:00
sobota 08:00 - 15:00.


Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 

we wtorki w godz. 9.00 – 12.00   i 15.00 – 17.00
w czwartki w godz. 9.00 – 12.00 


Zastępcy wójta, sekretarz gminy, kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków  we wtorki od godz. 15.00 – 17.00 oraz każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych.