W związku z obostrzeniami COVID-19 nie prowadzimy bezpośredniej obsługi interesantów
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

W związku z powyższym prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną

Godziny pracy Urzędu Gminy
(dla interesantów)

poniedziałek 7:30 -15:30 
wtorek 7:30 -15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
w piątki 7:30 - 14:00 


Sprawy związane z rejestracją pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy realizowane są w wymienionych poniżej dniach i godzinach:
(ośrodek zamiejscowy znajduje się przy ul. Guliwera 13  I piętrze w pokoju nr 6)

poniedziałek i czwartek 8:00 do godz. 15:00 
wtorek 8:00 do godz. 16:30
w piątek 8:00 do godz. 13:30


Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

piątek 14:00  - 18:00
sobota 08:00 - 15:00.


Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 9:00 - 12:00 i 15:00 - 17:00 oraz czwartki w godz. 9:00 - 12:00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.

Zastępcy wójta, sekretarz gminy oraz kierownicy komórek organizacyjnych urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od godz. 15.00 – 17.00 oraz każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie