Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2023 rok
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 -2023
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za okres od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r.