Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 -2023
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za okres od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r.