Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za okres od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok