Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w PrzyłękachZałączniki:

Oświadczenie majątkowe na ustanie funkcji dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok