Kierownik referatu kontroliZałączniki:

Oświadczenie majątkowe na ustanie zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy
Oświadczenie majątkowe na ustanie zatrudnienia