Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach (ZAZ)Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok