Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach (ZAZ)Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok