Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok