Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok